E-mail
Úvodní stránka - homepage Profil společnosti Služby, které nabízíme Naši klienti Odkazy na jiné zajímavé stránky   Kontaktní informace
         
 
   

VÝBĚR ZAKÁZEK Z OBLASTI PROBLEMATIKY PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ EU

„Audit Grantových schémat Zlínského kraje“ včetně kontrol v místě realizace jednotlivých podpor. Předmětem zakázky byl audit grantových schémat:
- Grantové schéma podporující drobné podnikatele v ekonomicky slabých regionech Zlínského kraje (registrační číslo CZ.04.1.05/1.1.53.1),
- Grantové schéma podporující malé a střední podnikatele v ekonomicky slabých regionech Zlínského kraje (registrační číslo CZ.04.1.05/1.1.54.1),
- Grantové schéma podporující sociální integraci ve Zlínském kraji (registrační číslo CZ.04.1.05/3.2.55.1),
- Grantové schéma podporující regionální a místní infrastrukturu cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (registrační číslo CZ.04.1.05/4.2.58.1),
a poradenství při jejich administraci.

„Analýza implementační struktury strukturálních fondů EU, doporučení pro období 2007 - 2013“. Uvedená analýza se zabývala analýzou procesů města, organizační a majetkovou restrukturalizací.

„Finanční analýza, restrukturalizace majetku a činností společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost“. Statutární město Brno má 100 % majetkovou účast v této akciové společnosti.

Restrukturalizační audity lůžkových zdravotnických zařízení, příspěvkových organizací Baťova krajská nemocnice Zlín, Nemocnice s poliklinikou Uherské Hradiště, Nemocnice Kroměříž a Nemocnice Vsetín.

Audit podkladů při zpracování a realizaci „Projektu ochrany vod povodí řeky Dyje“ – Blansko, Brno-venkov, Třebíč a Žďár nad Sázavou, I. Etapa – ISPA – Fond soudržnosti.

Audit podkladů při zpracování a realizaci „Projektu ochrany vod povodí řeky Dyje - Blansko, Brno-venkov, Třebíč a Žďár nad Sázavou, II. Etapa, Fond soudržnosti.

Audit podkladů při zpracování a realizaci projektu „Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“, města a obce Břeclav, Pohořelice, Hustopeče, Velké Pavlovice, Podivín, Lednice, Mikulov, Valtice a Kobylí, Fond soudržnosti.

Audit podkladů při zpracování a realizaci projektu „Vyškovsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury“ město Vyškov a 37 obcí, Fond soudržnosti.

Audit řady individuálních projektů a grantových projektů financovaných z 6. rámcového programu.

 
           
  Webdesign & grafika