Úvodní stránka - homepage Profil společnosti Služby, které nabízíme Naši klienti Odkazy na jiné zajímavé stránky   Kontaktní informace
         
 
   

ÚČETNÍ PORADENSTVÍ

V auditorské společnosti pracuje tým zkušených odborníků, který je schopen Vám vyřešit složité účetní problémy a je schopen Vám poskytnout další služby v oblasti účetnictví. Vážíme si každého Vašeho podnětu a jsme připraveni vyřešit všechny problémy k Vaší maximální spokojenosti.

V oblasti účetního poradenství Vám nabízíme tyto služby:

Návrh funkčního vnitřního kontrolního systému

Navrhneme systém vnitřních kontrol a oběhu dokladů, který zabezpečí správnost, účelnost a efektivitu fungování Vaší organizace.

Posouzení a návrh pro vedení složitých účetních problémů a případů

Naši odborní pracovníci jsou schopni Vám pomoci při řešení neobvyklých účetních případů. Příkladem může být nákup podniku, jeho části, různé formy podnikových kombinací apod.

Zpracování směrnic pro vedení účetnictví

Zpracujeme nově nebo i částečně Vaše směrnice pro vedení účetnictví, event. posoudíme jejich správnost, účelnost a úplnost včetně účetnictví vnitroorganizačního. Zpracujeme Vám i další řídící dokumenty, které Vaše organizace potřebuje.

Konverze účetní závěrky dle IAS, US GAAP

Odborní pracovníci auditorské společnosti jsou schopni Vám zpracovat Vaši účetní závěrku podle mezinárodních účetních standardů (IAS) nebo podle předpisů, které platí v USA (US GAAP).

Metodická podpora při zpracování účetní závěrky

Naši odborní pracovníci jsou schopni Vám poskytnout metodickou a odbornou pomoc při sestavení řádné, mimořádné i mezitímní účetní závěrky včetně zreálnění aktiv Vaší organizace, a to tvorbou opravných položek a rezerv.

Odborná stanoviska k účetním postupům

Jsme schopni se vyjádřit k Vámi realizovaným účetním postupům v jakékoli oblasti finančního a vnitroorganizačního účetnictví.

Posouzení vhodnosti používaného nebo zamýšleného účetního software

Posoudíme Váš účetní software, případně doporučíme nejvhodnější možný s ohledem na Vaše potřeby, finanční možnosti i platná zákonná ustanovení.

Metodická a odborná pomoc při zavádění účetnictví

Jsme schopni Vám poskytnout odbornou metodickou podporu při zavádění účetnictví či při přechodech z jednotlivých účetních soustav. Současně Vám proškolíme Vaše zaměstnance formou individuálně zaměřených tezí Vašim zaměstnancům nejpřístupnější.

 
           
  Webdesign & grafika
 
E-mail