Úvodní stránka - homepage Profil společnosti Služby, které nabízíme Naši klienti Odkazy na jiné zajímavé stránky   Kontaktní informace
         
 
   

VEŘEJNOPRÁVNÍ KORPORACE

Většina finančních zdrojů, potřebných pro činnost organizací veřejného sektoru, je v podmínkách České republiky financována z veřejných rozpočtů. V současné době je stále větší důraz kladen na audity majetku a hospodaření s rozpočtovými prostředky těchto korporací.

V současné době je velký důraz kladen na soubory takových kontrolních nástrojů, které by měly zajistit provádění účinné finanční kontroly, finanční audity a přezkoumávání hospodaření, jako nástroje vnitřní a veřejné kontroly nad spotřebou a užíváním veřejných prostředků.

Naše auditorská společnost je takovou společností, která se problematikou veřejnoprávních korporací zabývá, a proto si dovolujeme Vám nabídnout následující služby:

  finanční audit
  přezkoumání hospodaření
  výkonnostní audit
  metodickou a odbornou pomoc při realizaci jednotlivých ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a to v konkrétních podmínkách
  účetní poradenství
  daňové poradenství
  poradenskou činnost dle potřeb jednotlivých organizací veřejného sektoru
 
           
  Webdesign & grafika
 
E-mail