Úvodní stránka - homepage Profil společnosti Služby, které nabízíme Naši klienti Odkazy na jiné zajímavé stránky   Kontaktní informace
         
 
   

FINANČNÍ PORADENSTVÍ

Základem úspěšného podnikání je mít dobrý podnikatelský záměr. Každý podnikatelský záměr je nutné ocenit a vyjádřit v penězích. Každý dobrý podnikatelský záměr musí v konečném důsledku přinášet efekty, nejlépe efekty finanční. V těchto oblastech jsme schopni, prostřednictvím našich odborných pracovníků, Vám poskytnout níže uvedené podpory:
- zpracování analýz skutečné finanční situace, ve které se nacházíte nebo ve které se nachází Vaše společnost. Analyzovat lze různé jevy, mezi nejčastěji frekventované patří:

  finanční situaci
  předlužení
  rozhodující problémy
  investičního rozhodování
  optimální financování
  a další skutečnosti dle Vašich individuálních potřeb

Naše společnost disponuje dostatkem odborně zdatných pracovníků z různých oblastí podnikatelských činností, kteří vždy najdou optimální řešení Vašich problémů a navrhnou Vám příslušné řešení.

Analýzy finanční situace

Analýza finanční situace sleduje ekonomický vývoj ve Vaší společnosti a umožňuje jej porovnávat a vyhodnocovat ve vzájemných souvislostech. Strategií a koncepcí analýzy finanční situace naši odborní pracovníci založili na získání ověřených skutečností a v konečném důsledku odráží skutečný, ničím nezkreslený, stav společnosti. Výsledky jsou porovnávány s obvyklými hodnotami příslušného odvětví.

Analýzy předlužení

Analýza předlužení se zpracovává při rozhodování o organizačních změnách a restrukturalizacích a slouží jako podklad pro Vaše rozhodnutí, zda je společnost předlužená nebo není. Naše poznatky z praxe z oblastí ekonomiky, financí, auditorských a daňových činností nám umožňují velice přesně stanovit hranici, kdy je společnosti předlužena a také navrhnout taková opatření, která napomohou tento nepříznivý jev zvrátit.

Rozhodující problémy

Zkušenosti našich pracovníků lze využít i k vytipování rozhodujících problémů, které podnikatel zatížený jinými aktivitami nevysleduje. Pohled naprosto nezainteresovaného odborníka zpravidla objeví problémy, které jsou snadno odstranitelné. Tuto formu poradenství používáme tam, kde ostatní vyjmenované aktivity zpravidla nejsou aplikovatelné.

Investiční rozhodování

Investiční rozhodování je jedno z nejtěžších rozhodování v celé podnikatelské činnosti. K tomuto velice vážnému rozhodnutí je nutné přistupovat seriózně a s notnou dávkou zkušeností z oblastí financování, ekonomiky, příslušné odbornosti, účetnictví a daní. Uvedení v soulad těchto kategorií není úkolem pro podnikatele, který je zatížen celou řadou jiných činností. Z těchto důvodů je vhodnější tyto aktivity zpracovávat odbornými pracovníky, kterými naše společnosti disponuje.

Optimální financování

Optimální financování předpokládá mít jasnou strategii společnosti v oboru podnikání. Stanovení správné strategie plánovacích a zejména vyhodnocovacích procesů Vám umožní téměř okamžitou kontrolu nad celým procesem s možností zavádění takových opatření, která byla ve skutečnosti podceněna. I v těchto oblastech pro Vás můžeme zpracovat:

  návrhy optimalizace financování
  plánování toku hotovosti
  návrhy finančních politik, bilanční, dluhová, dividendová apod.
  zpracovávání podnikatelských záměrů včetně jejich oceněnění
  restrukturalizační procesy dluhů
  oceňování jednotlivých složek aktiv a pasiv
 
           
  Webdesign & grafika
 
E-mail